Skip to content
Torsdagshøjskolen | Nathalie Zahle | FOF Københavns Omegn

Torsdagshøjskolen

Torsdagshøjskolen

De lagde grunden til det moderne Danmark

Anden halvdel af 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet førte til en radikal ændring af det danske samfund. Grundloven af 1849 betød enevældens fald og spiren til folkestyret, som vi kender det i dag. Industrialiseringen tog fart ikke mindst efter krigen 1864, hvor mottoet blev: "Hvad udad tabes, skal indad vindes". Handelen blomstrede op. Arbejderne blev sig selv bevidst og fik et talerør i Socialdemokratiet, mens kvinderne, der først fik valgret i 1915, bl.a. samlede sig i Dansk Kvindesamfund. Efter 1. verdenskrig blomstrede en ny kultur op med krav om lys og luft, som bl.a. kom til udtryk i funktionalismen. I seks foredrag med powerpoint fortæller cand.phil. Kirsten Dreyer om en række centrale skikkelser, der alle satte sit præg på udviklingen frem mod velfærdssamfundet og det Danmark, vi kender i dag.

1. C.F. Tietgen. Finansmanden, der blev centrum på P.S. Krøyers børsbillede.

2. Nathalie Zahle. En pioner indenfor skolevæsenet og uddannelsen af kvinder.

3. Nielsine Nielsen og Matilde og Fredrik Bajer. Kampen for kvinders ligestilling og for fredssagen.

4. H.N. Andersen. Arbejderdrengen fra Nakskov, der stiftede ØK og endte som etatsråd og Ridder af Elefanten.

5. Thorvald Stauning. Cigarsortereren, der blev socialdemokratisk landsfader og manden bag Kanslergadeforliget i 1933. 

6. Poul Henningsen, PH. Arkitekten, kritikeren og forfatteren, der tegnede PH-lampen, skrev "Man binder os på mund og hånd" og blev redaktør af forbrugerbladet "Tænk".