Skip to content
Reersø landsbyvandring | FOF Københavns Omegn

Byvandring i Reersø

Besøg Reersø – halvøen der ligger på Vestsjælland ud til Storebælt

Her finder du en charmerende lille landsby med gamle bindingsværkshuse, naturligvis en kro overfor kirken og en lille nyere fiskerihavn. Du får historien om hvorfor Reersø blev fri for skatter i 1400-tallet, hvor de haleløse katte kommer fra og meget mere på en rundtur i byen. Der er mange kunstnere der har valgt at slå sig ned på øen, her findes også pottemagere og et kunstgalleri. Øst for halvøen findes ” flasken” et vådområde med et rigt fugleliv, der bliver besøgt af mange trækfugle, ænder, gæs og edderfugle, her kan man se tårnfalke, musvåger og også være heldig at se havørne. Vest for landsbyen hæver terrænet sig op mod en skrænt, der falder brat ned til Storebælt. Her er der en fin udsigt over til Fyn. Går man på stranden er der god mulighed for at finde rester fra stenalderen, flintafslag og bearbejdede flintmateriale, der vidner om at området har været beboet i stenalderen.

Mødested: p-pladsen overfor Reersøhuset, Strandvejen 29, Kalundborg

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Søndag 29.08.2021 11:00-13:00 P-pladsen overfor Rersøhuset Mette Mouritzen

Mette Mouritzen