Skip to content
Den sønderjyske by | Foto Martin Toft Buchardi Bendtsen | Arkitekturbilleder.dk

Den Sønderjyske By

Den Sønderjyske By

Yderst på Frederiksberg ligger en lille bymæssig perle, der indtil for et par år siden var næsten ukendt i offentligheden. Den Sønderjyske By er et boligkompleks, opført i 1921 – 23, oprindeligt med 301 boliger og 8 butikslejemål. Butikkerne er nu omdannet til boliger. Komplekset er tegnet og opført af Frederiksberg Kommune som følge af en voldsom, generel boligmangel efter verdenskrigen. Arkitekturen er nyklassicistisk med inspiration både fra den nationalromantiske bevægelse og havebybevægelsen med udspring i England og Tyskland.

Husene er to etager med udnyttet tagetage og der er store grønne områder, både som fælles friarealer og private haver. Bebyggelsen er opført med krummede huse med enkle, rødfarvede facader, der sammen med alt det grønne giver et indtryk af en lille landsby i storbyen.

Frederiksberg Kommune solgte i 1930 bebyggelsen til et ”privat-almennyttigt” boligselskab, der i 1992 blev til Frederiksberg Boligfond. Og her ligger kimen til at stedet nu er bedre kendt. I 2018 indgik Boligfonden nemlig aftale med den amerikanske kapitalfond Blackstone om køb af ejendommen. En aftale, der afstedkom så voldsomme protester fra beboerne, bla. en spektakulær retssag om et gammelt skøde, der fik Blackstone til at bakke ud af aftalen året efter. Sagen medførte imidlertid, at folketinget vedtog en række ændringer i lejeloven, der går under navnet ”Blackstone-indgrebet”. Og Boligfondens økonomiske trængsler er ikke løst, så sidste kapitel i den spændende historie om Den Sønderjyske By er nok ikke skrevet.

Vi går en tur i området og ser på det fine byggeri og vi hører også meget mere om byggeriets historie og ikke mindst historien om kampen imod storkapitalen. Guidet byvandring ved ekstern guide, arkitekt Paul.

Mødested: Foran Falkonergårdens Gymnasium, Sønderjyllands Alle 25, 2000 Frederiksberg

Turen slutter ved KB-hallen på Peter Bangs Vej, hvor der er både busser og S-tog.