Skip to content
Nyboders varmestuer rundvisning | FOF Københavns Omegn

Nyboders Mindestuer og besøg i den Svenske Kirke

Nyboders Mindestuer og besøg i den Svenske Kirke

Prisen er inkl. entré til Mindestuerne og kaffe/kage i kirken

Mange danskere har familierelationer til Sverige. I slutningen af 1800-tallet var der en bølge af svenske indvandrere der kom til København og det skal vi høre mere om på denne tur.

 

Men først skal vi på besøg i Nyboders Mindestuer. De første 20 huse af Nyboder opførtes i 1631 under Christian 4. Efterhånden blev det i alt til ca. 200 boliger på 40 m², der bestod af en stue på 19 m², et kammer, en forstue og et køkken som skulle deles med nabolejligheden. Trods den beskedne størrelse var de i datidens arbejdermiljø et stort fremskridt.

Mindestuerne er indrettet i den gamle oprindelige en-etagers længe fra Christian IV’s tid. Her fortælles om livet i Nyboder, og man kan opleve de beskedne forhold, hvorunder en nyboderfamilie levede ved 1900-tallets begyndelse. Vi bliver vist rundt af det lille museums egen guide.

 

Efter besøget går vi over i den Svenske Gustafskirke og får kaffe med hjemmebag.

 

Her skal vi høre om de mange svenske indvandrere som kom til København i slutningen af 1800-tallet. De fleste klarede sig godt, men andre led nød og havnede i elendighed.

Den svenske kirke i København bidrog med hjælpeforanstaltninger og Victoriastiftelsen, som ligger ved siden af kirken, blev et eftertragtet alderdomshjem for ubemidlede svenskere der, efter endt arbejdsliv i Danmark, ønskede at blive her.


Mødested
: Nyboders Mindestuer, Skt. Paulsgade 24.