Skip to content
Perspektivstegning introduktion | FOF Københavns Omegn

Introduktion til perspektivtegning

Introduktion til perspektivtegning

Dette korte introduktionskursus er for dig, der gerne vil lære at tegne grundlæggende perspektivtegning.

Du vil lære de grundlæggende begreber og regler omkring Horisontlinjen, Forsvindingspunkter, Frontperspektiv m.m. Undervisningen består både af teoretisk og praktisk arbejde.

Vi vil tegne efter rum og fotografi, vi vil arbejde med at skitsere interiører, byrum og bygninger. Perspektivtegning skaber dybde og rumvirkning i en tegning eller maleri og bruges i mange sammenhænge blandt andet i tegneserier-og film, arkitektur og kunst.

Der tages udgangspunkt i tegning på papir. Erfaring er ikke nødvendig.

Der udsendes en materialeliste ca. 5 dage før kursusstart på mail.
  1. 1
  2. 2