Skip to content
Tegning, krop og udtryk | FOF Københavns Omegn

Weekend workshop med fokus på tegning, krop og udtryk

Weekend workshop med fokus på tegning, krop og udtryk

Kroppen har været genstand for skildring i kunsten gennem mange år, da en krop har mange udtryk.

På denne workshop undersøger vi hvordan, vi kan udtrykke krop på forskellig vis gennem tegningen og med varierede teknikker og forskelligt fokus. Her udfordres hvad der definerer en tegning, og der eksperimenteres med stregens udtryk og karakter. 

Vi vil bl.a. arbejde med følgende teknikker - skitse, blindtegning, konturtegning, formskravering, negativt rum, bevægelsestegning og iagttagelsetegning.

Der veksles mellem bundne og mere frie opgaver.

Der udsendes materialeliste før start.