Skip to content
Portugisisk | FOF Københavns Omegn

Portugisisk niveau A1

Portugisisk niveau A1

Portugisisk er det officielle sprog i 10 lande og tales officielt i endnu flere lande fordelt på 4 kontinenter. Flere end 220 millioner mennesker verden over har portugisisk som deres modersmål.

Vores portugisisk A1 kursus er til dig, som allerede kan introducere dig selv på selve sproget, men mangler ordforråd til at forsætte samtalen. Måske kan du allerede læse nogle overskrifter, men kæmper for forstå meningen bag sætninger eller gennemskue sætningsstrukturen. Vi fokuserer på den grundlæggende grammatik: bøjningsformer af verber, gerundium, pronominer osv., samt arbejder videre med hverdagsdialoger, hvor du har mulighed for at forbedre din udtale. 
 
Materialet vi anvender på kurset vil blive tilsendt per mail.