Skip to content
Tyskland | FOF Københavns Omegn

Tysk - øvede

Tysk - øvede

Tysk øvede henvender sig til dig der allerede har kendskab til tysk, samt med en stor interesse for hvad der foregår i Tyskland og det tysksprogede område. Kendskab til det tyske sprog og sprogets opbygning uddybes, og der inddrages aktuelle tekster fra Tyskland og vi forsøger at udvide kendskabet til tysk historie, kultur og Tyskland. 
  
Der gås i dybden med grammatikken og ordforråd udbygges så du kan kommunikere mere frit på sproget og fjernsyn og medier inddrages som illustration på udviklingen i Tyskland.

Kurset er en kombination af samtaler og opgaver hvor kursisterne så vidt muligt kun taler tysk. Kendskab til Tyskland forøges og grammatik gennemgås grundigt ud fra konkrete eksempler. 

Udgift til kursusmaterialer: ca 250-300kr