Skip to content
Mindfulness og bevægelse i naturen | FOF Københavns Omegn

Mindfulness og bevægelse i naturen

Mindfulness og bevægelse i naturen

På dette hold vil vi udforske forskellige mindfulness-redskaber til at opleve mere nærvær og glæde samt kontakt til os selv og andre. Gennem en kombination af meditativ bevægelse, guidede nærværs øvelser og refleksion, vil vi undersøge, hvordan tilstedeværelse i nuet påvirker vores krop, psyke og følelser.

Vi vil inddrage omgivelserne og naturen som en aktiv del i øvelserne. Der vil ligeledes være fokus på, hvordan redskaberne kan hjælpe os til at skabe et godt liv i balance med os selv og andre. Alle kan deltage. Medbring tøj som både kan holde dig varm og hvor du kan bevæge dig frit.