Skip to content
København byvandring | FOF Københavns Omegn

København inden for Voldene

København inden for Voldene

Vi mødes ved statuen af Absalon. (Højbro plads). Herfra går vi et par skridt hen til Gammelstrand, hvor Per vil fortælle lidt om torvelivet rundt omkring og selvfølgelig om de bramfrie Skovserkoner. 

Næste stop er Naboløs. Her komme Per ind på hvordan byen så ud omkring år 1700 med dens volde og dens betydning for samtiden, og de mennesker der levede og arbejdede her. Og ikke forglemme den fæle lugt, der hang over byen, med de åbne kloaker og affald, hvor det flød med alt muligt ubestemmeligt, ja i det hele taget en beskidt by, der prægede København indtil voldene faldt.

Natmændenes arbejde, deres rang i samfundet og deres eget sprog hører vi om.  

Et kort kik over på Christiansborg Slot, hvor engang Københavns Slot lå. Her reagere den enevældige konge. Imens vi kan få lille snak om Assistentens hus, hvor almenheden kunne pantsætte for at få midler til dagen og vejen.

Turen fortsætter ned gennem Snaregade videre via Magstræde, hvor her er byens ældste byhuse.

Per vil også komme ind på branden, som hærgede byen i år 1728, som ændrede byen i vid udstrækning.

Forbi Vandkunsten, det var her “ støvlekatrine boede” (Christians den 7. elskerinde) men det var også her hvor Svenskerne blev slået tilbage i 1658

Så går vi til Gåsegade, Hestemøllestræde og endelig ned til Nytorv, hvor byens rådhus dengang stod midt på pladsen mellem Gammel og Nytorv, men som brændte i år 1728. Det var også her, byen kag, skafot stod til skræk og advarsel for byen borgere. 

Her kan vi så få et kik på det nuværende Domhus, som CF. Hansen har udført i nyklassicistisk stil, men også en fortælling om nogle af de andre bygningsværker, som han har tegnet og som har præget byen bl.a Vor frue Kirke, som vi kommer til senere og det andet Christiansborg som brændte. 

Turen går videre til Caritas Springvandet og dens betydning for byen. op gennem Nørregade, hvor vi ser statuen om reformationen, snakker om Vor Frue Kirke. Og hvis der er mulighed for det, tager et kik ind i kirken og ser det flotte rum og skulpturerne udført af Thorvaldsen.

Videre forbi Universitetet med et par historier herfra.
Her slutter turen, men vil dog afslutningsvis slutte af med kort at komme ind på Englands bombardement i år 1807 og dens betydning for Danmark. 

Mødested: Ved statuen af Absalon. (Højbro plads)