Skip to content
Boserup Skov vandring | FOF Københavns Omegn

Rundt om danmarkshistorien i Boserup skov

Boserup skov er andet og mere end hvide anemoner og morkler. Skoven byder også på et tværsnit af Danmarks historie lige fra stenalderens køkkenmøddinger til vor tids naturparker.

Fra den højtbeliggende parkeringsplads på Boserupvej for enden af Kongemarken følger vi jægerstenalderens kystlinje langs Roskilde Fjord og Kattinge Vig. Her leder vi efter jægerstenalderens køkkenmøddinger.

Boserup skov hørte i Middelalderen til Roskildebispens besiddelser. Bispeborgen lå dér, hvor Sankt Hans Hospitals smukke bygninger nu breder sig, men vest for Store Kattinge Sø finder vi på en kunstig tange de beskedne rester af hans voldsted Nebbe Slot, der bevogtede adgangen til Boserup mod vest. Da borgen forfaldt, blev stenene blandt andet anvendt til at opføre vandmøllen Kattinge Værk i 1754. Vandmøllen blev senest brugt som cellulosefabrik frem til 1910, hvor den blev en del af Sankt Hans Hospital. Nu huser den bl.a. en udflyttebørnehave.

Svenskerne var slemme ved Boserup skov, da de i 1659 belejrede København. Stor set alle træer blev fældet. Til gengæld efterlod de sig - muligvis? - tilflugtsborgen Boseborg. Anlægget er aldrig blevet undersøgt.

Boserups skov rummer fine eksempler på fortidige driftsformer som stævningedrift og fægyder, der skulle lede kreaturerne fra den nu nedlagte landsby Boserup ud på græsningsarealerne ved Kattinge Vig. I dag forsøger man at genskabe flere af fortidens naturtyper og driftsformer.

Ude i Kattinge Vig ligger den mystiske Ringø, hvis dannelseshistorie heller aldrig er blevet klarlagt. Store Kattinge Sø og Roskilde Fjord rummer en stor rigdom af fugle. Er vi heldige, ser vi en havørn. De yngler på Bognæs, lige på den anden side af fjorden.

Ud over god motion og frisk luft byder turen på et righoldigt udvalg af spiselige, vilde urter. Tag poser, sakse, en god madpakke og lidt at drikke med. Turen foregår i et passende tempo, så alle kan være med.

Mødested: 55°39'19.44"N 12° 1'56.91"Ø Boserupvej, 4000 Roskilde, på "Den høje parkeringsplads" hvor Kongemarken og Boserupvej løber sammen. Der afgår bus fra Roskilde station

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Onsdag 25.08.2021 10:00-14:00 Boserup Skov Søren Thorkil Espersen

Søren Thorkil Espersen