Skip to content

Han, hun, hen, de og dem – om pronominer, sprog og virkelighed

Han, hun, hen, de og dem – om pronominer, sprog og virkelighed

Sproget former vores virkelighed.

Det har Ludwig Wittgenstein, Judith Butler og mange andre af filosofiens store tænkere beskæftiget sig med siden sidste årtusinde. Men sprogets betydning for, hvordan vi vælger at definere vores kønsidentitet, har sjældent været debatteret mere, end vi gør i dag.

Hvordan påvirker det måden, vi møder hinanden, opfatter andre – og os selv? Denne eftermiddag skal vi sammen med Cecilie Nørgaard, Elijah Kashmir, Milo Kinnock og Sanni Nimb rundt om en vigtig samtale om pronominer, sprog og virkelighed.

Kom med i et moderne forsamlingshus, hvor du får mulighed for at deltage i debatten og for at se dine egne blinde vinkler i øjnene.

Om talerne:

Cecilie Nørgaard er uddannelses- og kønssociolog. Hun er indehaver af firmaet Mangfold og har bl.a. skrevet bogen "HAN HUN HEN - opdrag til ligestilling og mangfoldighed" (2021).

Elijah Kashmir er pædagogstuderende, rapper og identificerer sig som nonbinær. Derudover er de medstifter af aktivistgruppen Lev og lad leve (levogladleve.com), der på et år indsamlede 1.000 eksempler på, hvordan had mod LGBTQIA+-personer opleves i Danmark, og nu er udgivet i bogform.

Milo Kinnock er non-binær og er vokset op med en mor, der er tidligere statsminister. I DR-programmet "Året der gik" fortalte han om sit pronomenskifte og oplevelserne knyttet til det. Milo er desuden studerende på Roskilde Universitet.

Sanni Nimb er seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).