Skip to content
Mennesket og teknologien hos FOF København

Mennesket og teknologien

Mennesket og teknologien

Verden er i konstant forandring. Teknologier skaber nye livsvilkår og konfronterer os med etiske dilemmaer. De demokratiske systemer er under pres, økosystemer er truede. Og midt i det hele står mennesket, som skal navigere i et højhastighedssamfund, hvor flere og flere bliver stressede, er ensomme og har svært ved at finde mening i tilværelsen.

Til denne kursusrække stiller filosof Lene Rachel Andersen skarpt på dannelsens vilkår og betydning i en verden i rivende udvikling.

Lad dig blive overrasket, oplyst og underholdt, når Lene Rachel Andersen åbner ind til dannelsens skattekammer. Det bliver en kursusrække med tekstlæsning, oplæg og masser af tid til samtale og debat.

22/9 Hvad er fremtiden?

Hvad vil fremtiden egentlig bringe? Og er den allerede ankommet? Står vi virkelig midt i en forandring, der er endnu mere omvæltende, end da vi opfandt dampmaskinen og blev borgere i et demokrati? Hvordan sikrer vi os, at det hele ender godt? Er fremtiden bestemt for os, eller er den noget, vi bestemmer selv? Vi tegner et billede af de helt store linjer og stiller skarpt på det, vi allerede ved, vi ved, og det, vi bliver nødt til at forestille os.

29/9 Hvad er et menneske?

Hvordan hænger personlig udvikling sammen med dannelse? Vi ser nærmere på Robert Kegans udviklingspsykologi, og hvordan den kan hjælpe os med at forstå os selv, andre mennesker og samfundet.

6/10 Hvad er kultur?

Hvad sker der med vores samfund, når migrationen øges, og internettet binder os sammen globalt? Hvordan skaber vi en kultur, hvor ni milliarder mennesker kan sameksistere på en klode med begrænset plads? Vi ser nærmere på fire kulturelle koder og Lene Rachel Andersens begreb om metamodernitet.

13/10 Hvad er fællesskab?

Det er ikke så vanskeligt at føle et ansvar over for sine venner og familie, men en nation? Et kontinent? Eller hele kloden? Kan man det? Kan man også føle sig forbundet med dem, der kom før os, og dem, der ikke er født endnu? Vi går begreberne "forestillede fællesskaber" og "nationalisme" efter i sømmene og ser på betydningen af at have en folkelig kultur.

27/10 Hvad er intelligens?

Algoritmer, nanoteknologi, 4D-print, kunstig intelligens, the Internet of Things og block-chain m.m. Computere sidder ikke længere blot i computere. Snart kommer der f.eks. intelligent støv, som kan indlejres i selve materialerne: Dit tapet kommer til at kunne tænke selv. Hvor langt fremme er kunstig intelligens, og hvad betyder det, hvis computere udvikler en intelligens, der er langt højere end vores egen?

3/11 Hvad er en borger?

Hvordan får mennesker magt over deres eget liv i det samfund, de lever i, og hvordan bliver de myndige borgere, der kan tage ansvar for samfundet? Grundtvig var en af de første i verden, der udforskede spørgsmålet, og hans svar var: folkehøjskoler! Almuen skulle på folkehøjskole, så de kunne blive myndige borgere. I dag står vi over for store samfundsforandringer, og vi er alle i fare for at blive en ny, digital almue. Hvordan bliver vi aktive og myndige borgere i fremtiden?

10/11 Hvad er meningen?

Vi kombinerer det hele og ser på, hvordan man kan forholde sig i en verden i forandring.