Skip to content

Størstedelen af vores aktiviteter – med få undtagelser – er fortsat nedlukkede og genåbner tidligst i perioden 21. april til 21. maj, afhængig af aktivitetens type. Nærmere information om genåbning følger.

Læs mere her
Skrivekursus hos FOF København

FVU-dansk og dansk online

Gratis undervisning i dansk – også online

FVU-dansk er delt i fire trin, hvor det øverste trin færdighedsmæssigt svarer til folkeskolens 9. klasse (G-niveau). Faget styrker dine muligheder for at afklare, forbedre og supplere dine færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Undervisningen giver dig øgede muligheder for at forstå og anvende dine færdigheder i uddannelse, job og privat- og samfundsliv.

FVU dansk online

Har du ikke mulighed for fysisk at møde op til undervisning, kan vi også tilbyde flere FVU dansk online-hold. Her modtager du undervisning digitalt to gange om ugen i et bestemt tidsrum. Sammen med holdets øvrige deltagere, vil du både kunne modtage undervisning og have faglige debatter via Zoom. Det er derfor et krav, at du har

 • tilgang til computer
 • adgang til internettet
 • en mikrofon (det er allerbedst, hvis du har et headset med indbygget mikrofon)
 • et webkamera (de fleste bærbare computere har indbygget webkamera)
 • en mailadresse
 • et skriveprogram (meget gerne Word)

Vi bruger programmet Zoom til onlinekommunikation. Et par dage inden undervisningen starter, får du en instruktionsvideo til, hvordan du bruger det. Inden undervisningsstart får du også en undervisningsplan. Her kan du se, hvad vi skal lave igennem hele undervisningsforløbet.

Trinprøve

Du kan gå til trinprøve efter endt undervisning på alle trin. Bestået trinprøve 4 i FVU dansk, svarer til 9. klasses afgangsprøve.

FVU kan gøre det nemmere for dig efterfølgende at følge anden undervisning som f.eks.:

 • Almen voksenuddannelse
 • Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
 • Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Hvis du har bestået dansk på trin 4 og matematik på trin 2, kan du søge optagelse på en erhvervsuddannelse.

Læs mere om de forskellige trin her

 • Dansk – start

  Dette trin er for dig, der har brug for at styrke dit mundtlige dansk forud for eller samtidig med deltagelse på FVU dansk og/eller matematik.

 • Dansk – trin 1

  På dette trin starter vi forfra med staveregler og grammatik. Du lærer at læse og søge oplysninger i hverdagstekster og at skrive små tekster som f.eks. beskeder og indkøbslister.

 • Dansk – trin 2

  Her arbejder vi videre med grammatik og tekstforståelse. Du får indgående kendskab til ordklasserne og bøjning af dem. Du lærer også at læse og søge oplysninger i hverdagstekster, vi træner læsehastighed og du skal skrive forskellige typer fagtekster.

 • Dansk – trin 3

  Med udgangspunkt i forskellige teksttyper arbejder vi med læseformål og læsestrategier. Vi træner orddannelse og ordkendskab, og vi skriver indlæg, artikler, referater og tekst til hjemmesider mv.

 • Dansk – trin 4

  Dette kursus er velegnet for dig, der ønsker at forberede dig til et studie eller måske allerede er i gang, men har brug for hjælp til studieteknik og tegnsætning. Vi læser og skriver forskellige former for fagtekster, og vi vil arbejde med forskellige læsestrategier, staveteknikker, grammatik og ordkendskab. 

 • Dansk – åbent værksted

  Er du tilmeldt et af vores FVU-hold, har du mulighed for at komme i vores åbne værksted. Du kan bl.a. komme, hvis du har været forhindret i at møde frem til undervisning. I værkstedet vil du have adgang til det stof og de opgaver, som holdet har gennemgået samme uge. Værkstedet har åbent hver uge tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-14. Du vil skulle arbejde selvstændigt, men med mulighed for støtte fra uddannet FVU-lærer. Tilmelding til det åbne værksted skal ske til din lærer.

Filtrér