Skip to content

VI GLÆDER OS TIL AT ÅBNE IGEN. Alle aktiviteter med undtagelse af FVU- og onlinekurser er aflyst t.o.m. den 28. februar. Derudover er alle indendørsaktiviteter aflyst t.o.m. den 5. april. Mere info følger vedr. en eventuel genåbning af udendørsaktiviteter.

Læs mere her
Forberedende voksenundervisning hos FOF København

FVU på arbejdspladsen

Gratis opkvalificering af medarbejdere

Forberedende voksenundervisning

FVU opstod som formel, kompetencegivende undervisning i 2001. Formålet var at give voksne mulighed for at forberede og supplere deres grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Senere er FVU-fagrækken også blevet udviddet med engelsk og it.

Det danske arbejdsmarked har imidlertid stadig mange ansatte med svage, basale færdigheder. Med FVU-undervisning på arbejdspladsen er der mulighed for at sammensætte et undervisningsforløb, der kan give medarbejdere et relevant og effektivt kompetenceløft.

  Antal 16-65-årige 
med svage basale færdigheder
 
  %-andel af befolkningen   %-andel af ufaglærte
Læsning   569.000    16 %  30 %
Regning  517.000    14 %  29 %
IT  1.032.000    28 %  46 %

Stærkere basale færdigheder hos alle udfordringer, barrierer og potentialer. Jakob Rathlev, EVA 2017

FVU på arbejdspladsen

Et virksomhedsforlagt FVU-forløb starter med et indledende møde, hvor vi sammen får præciseret både behov og muligheder.

Herefter vil vi påbegynde en screening af de ansatte for at afdække nuværende, faglige niveau. På den baggrund kan vi få sammensat hold, hvor såvel færdigheder som jobfunktioner indgår. Her besluttes også, hvornår og hvor undervisningen skal foregå.

FVU-forløbet er gratis både for virksomheden og medarbejderne, og undervisningen varetages af dygtige, uddannede FVU-lærere.

SVU

Ønsker I, at undervisningen skal foregå i arbejds­tiden, kan der søges SVU (Statens Voksen­uddannelses­støtte) til at dække omkostningerne forbundet med tabt arbejdstid. Det er også muligt at søge støtte via IKUF (Industriens Kompetence­udviklingsfond).

Som medarbejder kan man søde SVU som erstatning for løn ved deltagelse i undervisning i arbejdstiden ved ansættelse over 26 uger.

For at få SVU til FVU skal man være fyldt 20 år og være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.

Man kan få SVU til FVU, uanset om den er tilrettelagt på heltid eller deltid. Dog skal man have mindst 3 timers undervisning om ugen. Læs mere om SVU på ug.dk.

Kunne FVU være en interessant satsning for jeres virksomhed?

Kontakt vores FVU-konsulent Lone Merling på 4596 0119 eller lm@fofkbh.dk.

Filtrér