Skip to content

Alle aktiviteter med undtagelse af FVU aflyses t.o.m. 7. februar.

Læs mere her
Sprog og kommunikation hos FOF København

FVU for private

FVU har til formål at styrke voksnes muligheder ved at forbedre grundlæggende færdig­heder med henblik på videre uddannelse og aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. Hos FOF København tilbyder vi undervisning i tre FVU-fag: dansk, engelsk og matematik. Alle, der kan få noget ud af undervisningen, er velkomne. Det faglige niveau er placeret på niveau 1 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Hvorfor FVU?

Med den stigende pensionsalder og det stadig stigende behov for uddannet arbejdskraft, øges også behovet for at løfte det generelle uddannelsesniveau.

Udover at fortsætte med at kunne matche arbejdsmarkedets kvalifikationskrav, kan der også være mange andre gevinster ved at efteruddannelse sig.

Det kan være oplevelsen af:

  • at udnytte eget potentiale
  • at føle, at man hører til
  • at hæve sin levestandard
  • at opleve en større faglig selvtillid
  • at turde at springe ud i nye opgaver
  • at opnå større arbejdsglæde

FVU for dig som privatperson

Adgangskrav

For at kunne deltage på FVU-hold, er det et krav, at du kan forstå og kommunikere på dansk. Hvis ikke du har gået i skole i Danmark, skal du have taget danskuddannelse på et sprogcenter.

Optagelse

Før du kan begynde på et FVU-hold, skal vi først mødes til en samtale og en obligatorisk test, så vi ved, at fvu er det rette tilbud for dig. Du kan bestille tid til samtale og test ved at kontakte vores FVU-konsulent Lone Merling på tlf. 4596 0119 eller mail lm@fofkbh.dk.

Fagene

FVU læsning er opdelt i 5 niveauer med et starthold og dansk trin 1-4, mens FVU matematik er delt i 2 niveauer. Højeste niveau for begge fag er folkeskolens 9. klasse.

Dansk

FVU-start: På dette niveau fokuseres der hovedsageligt på det mundtlige som forberedelse til optagelse på FVU Trin 1. FVU start og FVU trin 1 må gerne læses samtidigt.

Trin 1 og 2: Her starter vi forfra med staveregler og grammatik med fokus på ordenes endelser og stumme bogstaver. Du lærer at læse og søge oplysninger i lette hverdagstekster og at skrive små, korte tekster som beskeder, indkøbssedler osv.

Trin 2 og 3: Her arbejder vi videre med grammatik og tekstforståelse og skriver forskellige hverdagstekster. Du får indgående kendskab til ordklasserne og bøjningen deraf. Med udgangspunkt i hverdagstekster lærer du at benytte læse- og staveteknikker, skrive små tekster og træner ordkendskab.

Trin 3 og 4: Grammatikken finpudses og vi arbejder videre med læseteknik, tekstforståelse og skriftlige opgaver. Kurset er velegnet for dig, der ønsker at forberede dig til et studie eller måske allerede er i gang, men har brug for hjælp til studieteknik og tegnsætning.

Engelsk

Trin 1: Her arbejdes der med at forstå og anvende enkle udtryk relateret til arbejds- og privatliv, at præsentere sig og indgå i en meget enkel samtale om basale emner fra arbejds- og privatliv. 

Trin 2: Vi arbejder med at forstå korte, enkle tekster og føre enkle samtaler om velkendte emner samt udtrykke sig skriftligt ved hjælp af enkle faste vendinger. Undervisningen skal øge deltagerens ordforråd og engelskfaglige færdigheder i relation til arbejdslivet og dagligdagen. 

Trin 3: Her arbejdes der med at forstå hovedindholdet og specifik information af korte tekster, føre korte samtaler, udtrykke sig skriftligt ud fra et arbejds- og privatlivsrelateret perspektiv. Undervisningen skal give deltageren grammatisk indsigt og flere engelskfaglige færdigheder i relation til arbejds- og privatliv. 

Trin 4: Vi arbejder med at forstå og uddrage information af tekster, give udtryk for holdninger og meninger både mundtligt og skriftligt samt drøfte, forklare og give forslag og instrukser i en arbejdsrelateret proces. 

Matematik

Matematik trin 1: På dette trin starter vi forfra med matematik. Du får styr på de fire regnearter – plus, minus, gange og dividere – og at regne med brøker og decimaler. Vi tager udgangspunkt i eksempler og tal fra hverdagen, fx kvitteringer, lønsedler, skemaer og madopskrifter.

Matematik trin 2: På dette trin undervises i matematik for de lidt øvede, og du lærer bl.a. at beregne areal, rumfang og procent, at opstille tabeller og statistikker samt løse mere krævende opgaver med tekst, tal og figurer

Filtrér