Skip to content
Skrivekursus hos FOF København

Fortællervinkler

Fortællervinkler

Når vi vælger hvilken fortæller, der skal fortælle historien, vælger vi også hvilken synsvinkel, historien fortælles fra. Valget udspringer af historien og stoffet. Hvilken fortæller formidler bedst historien. En jeg-fortæller eller en 3. persons-fortæller? En registrerende fortæller eller en alvidende?

Vi undersøger muligheder og begrænsninger ved de forskellige fortællertyper - og hvad der er det 'naturlige' valg.