Skip to content
Lær musikteori hos FOF København

Hørelære, nodelære og musikteori - sommer

Måske spiller eller synger du på et af vores hold og har samtidig lyst til at gå mere i dybden med teorien, noderne og rytmikken. Få styr på dur, mol og G- og F-nøgle. Lær om node værdier, taktarter, intervaller, akkorder, harmonilære, skalaer og mange andre begreber, som vil hjælpe dig til at læse noder og rytmer og at synge fra bladet. 

Der er 2-3 deltagere pr. hold.