Skip to content
Førstehjælp hos FOF København

Førstehjælp - grundkursus

En ulykke kommer altid uventet, og din hjælp kan være livsvigtig i minutterne, før ambulancen når frem.

Her lærer du bl.a., hvad man gør ved forbrændinger, et brækket ben, en forstuvning, en hjernerystelse eller et kraniebrud, og hvordan man udfører korrekt hjertemassage og kunstigt åndedræt, bruger en hjertestarter, standser store blødninger og lægger forbindinger. 

Kurset er opbygget i moduler, og du får et myndighedsgodkendt kursusbevis for samtlige moduler:

  • Førstehjælp ved hjertestop 
  • Førstehjælp ved ulykker 
  • Førstehjælp ved blødninger
  • Førstehjælp ved småskader 
  • Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger 
  • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger 
  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader  

Pris inkl. alle materialer og kursusbevis.