Skip to content
Førstehjælp hos FOF København

Førstehjælp til babyer og små børn

Hvornår skal man opsøge skadestue eller læge, og hvordan kan man afhjælpe i de første minutter? Her gennemgår vi emner som hjertestarter, feberkramper, astma-anfald, »noget i den gale hals« m.m., men også alvorligere ting som hjernerystelse, åbne sår, benbrud, ætsninger og forbrændinger. 

På dukker opøver vi rutine i førstehjælp til spædbørn og lidt større børn. Kom i praktisk tøj, medbring mad og drikke, og tag evt. babyerne med i lift (barnevogne kan komme med ind). 

Pris inkl. alle materialer og kursusbevis.