Skip to content

Vores retningslinjer ifm. coronavirus

Opdateret den 17. maj 2021

Vi glæder os til at byde dig velkommen tilbage til aftenskolen, og fra og med den 21. maj starter vi nye hold op. Her på siden kan du finde information om genåbningen, tilbagebetalinger i forbindelse med aflysninger og retningslinjerne for vores aktiviteter.

Det skal være trygt for dig at gå på aftenskole hos os – og vores kursisters og underviseres sikkerhed kommer i første række. Derfor følger vi naturligvis myndighedernes retningslinjer og tilrettelægger vores aktiviteter, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt for dig at deltage. 

Genåbning

Vi starter korte forløb, workshops og sommerhold op fra og med den 21. maj, og vi overholder selvfølgelig til enhver tid myndighedernes aktuelle restriktioner for aftenskoleundervisning og foredrag.

Bemærk, at nogle aktiviteter allerede afholdes i praksis. Det drejer sig om Forberedende Voksenundervisning (FVU), onlinekurser, fjernundervisning og nogle udendørshold, rundvisninger, enkeltstående foredrag og debatarrangementer.

Alle hold, som du finder på vores hjemmeside, afholdes eller forventes at blive afholdt, så du kan sagtens tilmelde dig. Vi har tidligere annonceret hold før 21. maj med "ej corona-aflyst" som en del at titlen, men det er nu fjernet, da alle hold på vores hjemmeside på nuværende tidspunkt er planlagt til at køre inden for de gældende restriktioner. Hvis vi mod forventning ikke kan afholde aktiviteterne alligevel, vil du få direkte besked om en eventuel udskydelse eller aflysning og tilbagebetaling.

Aflysning af forårets hold

Med få undtagelser har vi aflyst alle forårets aktiviteter, som skulle have været startet op inden den 21. maj – også selvom holdene måtte have mødegange tilbage efter den 21. maj. Dette gælder også de helårshold, som nåede at starte op i efteråret og som har mødegange tilbage. Hvis dit hold er aflyst, vil du ikke længere kunne finde det på vores hjemmeside.

Tilbagebetaling

Vi tilbagebetaler beløbet for alle mødegange, som aflyses pga. corona-nedlukningen, og vi er allerede i fuld gang. Vi forventer at være igennem tilbagebetalingerne ultimo juni.

Vi har desværre ikke længere mulighed for at give dig direkte besked, når pengene er på vej – hold derfor øje med din konto i de kommende måneder, hvis du venter på at modtage en tilbagebetaling. Bemærk, at vi tilbagebetaler per hold. Det betyder, at du vil modtage flere tilbagebetalinger, hvis du er tilmeldt mere end et hold.

Retningslinjer ifm. vores aktiviteter

Med den nuværende situation er det særligt vigtigt, at vi alle tager de nødvendige forholdsregler, så vi kan passe bedst muligt på hinanden. Vi afventer stadigvæk en udmelding omkring restriktionerne på aftenskoleområdet – herunder brugen af coronapas.

Nedenstående informationer er derfor med forbehold for ændringer:

Husk coronapas

Ved indendørsaktiviteter stilles der fra myndighedernes side krav om fremvisning af coronapas. For at deltage skal du således være testet negativ indenfor 72 timer (enten PCR- eller antigen-test), være færdigvaccineret eller have overstået infektion inden for 180 dage. Der er dog ikke krav om coronapas for børn under 15 år. Du kan fremvise dit coronapas via appen "MinSundhed" eller ved fysisk dokumentation.

Læs mere om coronapasset på coronasmitte.dk

Husk mundbind

Når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF København skal du bære mundbind, når du går til og fra undervisningen og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet af, når du sidder ned. Det er dog ikke et krav, at børn under 12 år bærer mundbind. Afhængigt af hvilken type af hold, du deltager på, kan der være andre særlige hensyn, der gør sig gældende – se retningslinjerne for de enkelte fagområder i boksen nedenfor. 

Bemærk: Du er fritaget for at bære mundbind hos FOF København, hvis du er i gruppen, der er undtaget ifølge de officielle retningslinjer. Vi opfordrer dog til, at du i stedet bærer visir, hvis det er en mulighed. Hvis du er helt undtaget, kan du eventuelt informere din underviser om dette på forhånd. 

Se Sundhedsstyrelsens pjece om brug af mundbind og hvem der er undtaget fra de generelle retningslinjer.

Tak for din hjælp

Når du deltager i undervisning hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte: Hold afstand, vask/sprit hænder, host eller nys i dit ærme, begræns fysisk kontakt og bliv hjemme, hvis du er syg. Hvis du bliver testet positiv for coronavirus efter at have deltaget i undervisning hos os, beder vi dig om at informere os.

Af hensyn til din og vores underviseres sikkerhed har vi derudover indført en række ekstra retningslinjer for at sikre, at al undervisning foregår i trygge rammer:

Afstand

 • Vores lokaler lever op til anbefalingerne om kvadratmeter og/eller afstand, så der kan sikres den anbefalede afstand mellem deltagere.
 • Ved foredrag og klasseundervisning i egne undervisningslokaler tilstræber vi god plads mellem alle deltagere med en passende stoleopstilling.
 • Vi har nedsat deltagerantallet på de hold, hvor det er nødvendigt, for at leve op til anbefalingerne vedrørende afstand.
 • Vi anbefaler, at du ikke møder op lang tid inden din undervisning begynder, men kun til tiden for at begrænse antallet af forsamlede mennesker på de enkelte undervisningssteder. Vent eventuelt udenfor eller hold behørig afstand til andre, mens du venter på at komme ind i lokalet.

Hygiejne

 • Det er vigtigt, at du vasker eller spritter hænder, når du træder ind og ud af undervisningslokalet – medbring selv håndsprit.
 • Medbring så vidt muligt eget udstyr, f.eks. yogamåtte, og mød op omklædt til undervisningen.
 • Husk mundbind, når du deltager i indendørsaktiviteter. Du skal have det på, når du går til og fra undervisningslokalet og når du bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet af, når du sidder ned.

Der kan gælde yderligere, specifikke retningslinjer for enkelte hold og fagområder – se særlige retningslinjer for de enkelte fagområder i boksen nedenfor. Når du tilmelder dig en aktivitet, vil du blive kontaktet direkte, hvis der er yderligere informationer om forholdsregler. Hvis der sker ændringer i forbindelse med din undervisning, vil du ligeledes blive kontaktet direkte.

Vi følger situationen omkring coronavirus tæt og opdaterer retningslinjerne løbende hvis nødvendigt. Vi opfordrer til, at du også selv følger med i myndighedernes aktuelle anbefalinger og de seneste opdateringer her: coronasmitte.dk

Særlige forholdsregler for enkelte fagområder

 • Bevægelseshold

  Generelt gælder det:

  • Vi overholder anbefalingerne vedrørende plads på 4 m2 per person.
  • Vi opfordrer til, at du medbringer et håndklæde/lagen til at lægge over træningsmåtten eller medbringer din egen.
  • Af praktiske årsager vil der ikke blive afsprittet remedier efter hvert hold, så vask eller sprit hænder inden og efter undervisningen.
  • Vi anbefaler, at du møder op omklædt til undervisningen (gælder ikke ved træning i svømmehaller). 

  Du skal bære mundbind, når du ankommer og går fra undervisningsstedet eller ikke udøver din idrætsaktivitet. Når du går ud af omklædningsrummet i dit idrætstøj, skal du ikke have mundbind på, heller ikke mellem maskinerne. Tilsvarende i en svømmehal – når du går til og fra bassinet, skal du ikke bære mundbind.

 • Børnehold og familieaktiviteter

  Alle personer over 15 år skal have gyldigt coronapas. Personer over 12 år skal bære mundbind, når de ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger sig rundt. Dog må mundbindet tages af, når undervisningen er i gang på bevægelseshold, og når man sidder ned på øvrige hold.

  Hvis du venter på dit barn udenfor undervisningslokalet, bedes du bære mundbind imens. Hvis du venter på dit barn, mens undervisningen foregår, henstiller vi desuden til, at du holder passende afstand til andre og bidrager til, at der ikke forsamles for mange mennesker i fællesarealerne. Hvis det er muligt, så vent eventuelt udenfor.

 • Foredrag

  Til alle vores foredrag tages der de nødvendige forholdsregler, så anbefalingerne om afstand og hygiejne overholdes. Det kan f.eks. betyde, at vi har nedsat deltagerantallet og/eller har ændret stoleopstillingen.

  Alle deltagere bære mundbind, som dog må tages af, når man sidder ned.

  Vi anbefaler, at du ikke møder op lang tid inden foredraget begynder, men kun til tiden for at begrænse antallet af forsamlede mennesker på de enkelte undervisningssteder. Vent eventuelt udenfor eller hold behørig afstand til andre, mens du venter på at komme ind i lokalet.

 • Klasseundervisning (sprogundervisning, FVU, IT, kommunikation m.m.)

  Man skal alle bære mundbind, når man ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger sig rundt. Dog må mundbindet tages af, når undervisningen er startet, og når man sidder ned.

 • Kor

  • Korsangerne skal sidde ned på faste pladser med ansigtet vendt i samme retning, når der synges (f.eks. imod dirigenten).
  • Alle skal bære mundbind, som kun må tages af, når man sidder ned.
  • Der skal fortsat holdes afstand på min. 2 meter, når der synges, og min. 1 meter, når ikke der synges.
  • Undgå så vidt muligt at holde pauser, at dele kontaktflader, noder m.m.
  • Sprit hænder og kontaktpunkter af og luft hyppigt ud.
 • Kreative fag (værkstedsfag, syning, tegning/maling m.m.)

  Man skal bære mundbind, når man ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger sig rundt. Dog må mundbindet tages af, når man sidder ned.

 • Madkurser

  Man skal bære mundbind, når man ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger sig rundt. Dog må mundbindet tages af, når man sidder ned.

 • Musik- og sangundervisning

  Generelt for vores musik- og sangundervisning gælder det:

  • Vi overholder anbefalingerne vedrørende afstand på henholdsvis 1 meter mellem deltagere helt generelt, og 2 meter ved sang og brug af blæseinstrumenter.
  • Medbring gerne eget instrument/computer/høretelefoner, hvor det er muligt.
  • Du skal bære mundbind, når du ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger dig rundt. Dog må mundbindet tages af, når man sidder ned.
 • Udendørsaktiviteter, rundvisninger og ture

  • Vi sørger for at tilrettelægge holdets størrelse, så afstandskrav og forsamlingsforbud overholdes.
  • Fremvisning af coronapas ved deltagelse i vores udendørsaktiviteter, rundvisninger og ture er ikke et krav.