Skip to content

Vores retningslinjer ifm. coronavirus

Opdateret den 14. juni 2021

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen på aftenskolen!

Det skal være trygt for dig at gå på aftenskole hos os – og vores kursisters og underviseres sikkerhed kommer i første række. Derfor følger vi naturligvis myndighedernes retningslinjer og tilrettelægger vores aktiviteter, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt for dig at deltage.  

Retningslinjer ifm. vores aktiviteter

Med den nuværende situation er det vigtigt, at vi alle tager de nødvendige forholdsregler, så vi kan passe bedst muligt på hinanden. På denne side kan du se en oversigt over de gældende restriktioner. Vi opdaterer løbende, hvis restriktionerne på aftenskoleområdet skulle ændre sig. 

Obs! Det er ikke længere et krav, at du skal bære mundbind eller have et gyldigt coronapas for at deltage i vores aktiviteter.

Når du deltager i undervisning hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte: Hold afstand, vask/sprit hænder, host eller nys i dit ærme, begræns fysisk kontakt og bliv hjemme, hvis du er syg. Hvis du bliver testet positiv for coronavirus efter at have deltaget i undervisning hos os, beder vi dig om at informere os.

Af hensyn til din og vores underviseres sikkerhed har vi derudover indført en række ekstra retningslinjer for at sikre, at al undervisning foregår i trygge rammer:

Afstand

 • Vores lokaler lever op til anbefalingerne om kvadratmeter og/eller afstand, så der kan sikres den anbefalede afstand mellem deltagere.
 • Ved foredrag og klasseundervisning i egne undervisningslokaler tilstræber vi god plads mellem alle deltagere med en passende stoleopstilling.
 • Vi har nedsat deltagerantallet på de hold, hvor det er nødvendigt, for at leve op til anbefalingerne vedrørende afstand.
 • Vi anbefaler, at du ikke møder op lang tid inden din undervisning begynder, men kun til tiden for at begrænse antallet af forsamlede mennesker på de enkelte undervisningssteder. Vent eventuelt udenfor eller hold behørig afstand til andre, mens du venter på at komme ind i lokalet.

Hygiejne

 • Det er vigtigt, at du vasker eller spritter hænder, når du træder ind og ud af undervisningslokalet – medbring selv håndsprit.
 • Medbring så vidt muligt eget udstyr, f.eks. yogamåtte, og mød op omklædt til undervisningen.

Der kan gælde yderligere, specifikke retningslinjer for enkelte hold og fagområder – se særlige retningslinjer for de enkelte fagområder i boksen nedenfor. Når du tilmelder dig en aktivitet, vil du blive kontaktet direkte, hvis der er yderligere informationer om forholdsregler. Hvis der sker ændringer i forbindelse med din undervisning, vil du ligeledes blive kontaktet direkte.

Vi følger situationen omkring coronavirus tæt og opdaterer retningslinjerne løbende hvis nødvendigt. Vi opfordrer til, at du også selv følger med i myndighedernes aktuelle anbefalinger og de seneste opdateringer her: coronasmitte.dk

Særlige forholdsregler for enkelte fagområder

 • Bevægelseshold

  Generelt gælder det:

  • Vi overholder anbefalingerne vedrørende plads på 4 m2 per person.
  • Vi opfordrer til, at du medbringer et håndklæde/lagen til at lægge over træningsmåtten eller medbringer din egen.
  • Af praktiske årsager vil der ikke blive afsprittet remedier efter hvert hold, så vask eller sprit hænder inden og efter undervisningen.
  • Vi anbefaler, at du møder op omklædt til undervisningen (gælder ikke ved træning i svømmehaller). 
 • Børnehold og familieaktiviteter

  Hvis du venter på dit barn, mens undervisningen foregår, henstiller vi til, at du holder passende afstand til andre og bidrager til, at der ikke forsamles for mange mennesker i fællesarealerne. Hvis det er muligt, så vent eventuelt udenfor.

 • Foredrag

  Til alle vores foredrag tages der de nødvendige forholdsregler, så anbefalingerne om afstand og hygiejne overholdes. Det kan f.eks. betyde, at vi har nedsat deltagerantallet og/eller har ændret stoleopstillingen.

  Vi anbefaler, at du ikke møder op lang tid inden foredraget begynder, men kun til tiden for at begrænse antallet af forsamlede mennesker på de enkelte undervisningssteder. Vent eventuelt udenfor eller hold behørig afstand til andre, mens du venter på at komme ind i lokalet.

 • Klasseundervisning (sprogundervisning, FVU, IT, kommunikation m.m.)

  Vi opfordrer til god afstand, når du deltager i undervisningen. 

 • Kor

  • Korsangerne skal sidde ned på faste pladser med ansigtet vendt i samme retning, når der synges (f.eks. imod dirigenten).
  • Der skal fortsat holdes afstand på min. 2 meter, når der synges, og min. 1 meter, når ikke der synges.
  • Undgå så vidt muligt at holde pauser, at dele kontaktflader, noder m.m.
  • Sprit hænder og kontaktpunkter af og luft hyppigt ud.
 • Kreative fag (værkstedsfag, syning, tegning/maling m.m.)

  Vi opfordrer til god afstand, når du deltager i undervisningen.

 • Madkurser

  Vi opfordrer til god afstand, når du deltager i undervisningen. 

 • Musik- og sangundervisning

  Generelt for vores musik- og sangundervisning gælder det, at vi overholder anbefalingerne vedrørende afstand på henholdsvis 1 meter mellem deltagere helt generelt, og 2 meter ved sang og brug af blæseinstrumenter. Medbring gerne eget instrument/computer/høretelefoner, hvor det er muligt. 

 • Udendørsaktiviteter, rundvisninger og ture

  Vi sørger for at tilrettelægge holdets størrelse, så afstandskrav og forsamlingsforbud overholdes.