Skip to content

Vores retningslinjer ifm. coronavirus

Opdateret den 1. april 2022

 

Generelle råd

Når du deltager i undervisning hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte, som du kan læse på sst.dk/corona/forebyg-smitte/generelle-raad.

 

Ophævede krav

  • Der er ikke længere afstands- eller arealkrav.
  • Der er ikke længere forsamlingsloft på hverken kurser eller foredrag.
  • Der er ikke længere krav om, at du skal vise gyldigt coronapas eller bruge mundbind på aftenskolen.
  • Du skal ikke længere kontakte os, hvis du tester positiv for coronavirus efter at have deltaget i undervisning hos os.

 

Kompensation for aflysninger i nedlukningsperioden

Skulle du have haft undervisning i nedlukningsperioden fra den 19. december til og med den 16. januar 2022, har vi refunderet dig et beløb svarende til de aflyste mødegange.

 

Alle tilbagebetalingerne for aflysning under corona-nedlukningerne er udbetalt

Alle deltagere, som har fået aflyst en eller flere mødegange pga. corona-nedlukninger – senest fra den 16. december 2021 til og med den 19. januar 2022, er blevet økonomisk kompenseret. Alle refusionerne er udbetalt til det betalingskort, som det pågældende kursus er købt med eller til den tilmeldtes NEM-konto. Beløbet tilsvarer kursusprisen fratrukket det antal mødegange, som blev aflyst i perioden.