Skip to content
Rundvisninger og ture hos FOF København

Skånes skønneste renæssanceherregårde - skabt af kvindemagt

Turleder: kulturhistoriker Flemming Jerk

Vi kører over broen til tre af Skånes mest monumentale herregårde, alle skabt af kvinder i deres aktive enkestand: Torup er ældst, barsk, firlænget og befæstet med forsvarstårne og skydeskår, beliggende i det mest indtagende herregårdslandskab; Svenstorp, indbegrebet af renæssancens civile adelssæde med de pynteligste, svungne gavle, sandstenssmykkede som Christian IVs slotte; endelig Skarhult, både med vældige fæstningstårne, forsiringer og gesimser, opført i 1500-tallets midte af slægten Rosensparre. Her bliver vi modtaget af friherreinde von Schwerin, som fortæller om 500 års kvindemagt i forbindelse med udstillingen om slotsfruernes liv og virke på Skarhult. 

Undervejs når vi at kigge ind i Gårdstånga Kirke med udsøgte billedskærerarbejder og får serveret det skånske sildebord i den gamle Hurva Gæstgivergård, før vi tager Helsingør-færgen hjem. 

Bus, færge, entréer og frokost ekskl. drikkevarer indgår i prisen.