Skip to content

Glæd dig til forårets kurser, foredrag og ture! Vi lægger løbende nye hold på hjemmesiden, og hele programmet er online den 12. december.

Kunstomvisninger med FOF København

6 aktuelle udstillinger – kunstsøndage

6 aktuelle udstillinger – kunstsøndage

Tag med på omvisning i efterårets aktuelle udstillinger på nogle af hovedstadsområdets største museer.

Kunstformidler Helene Lykke Evers introducerer til hver enkelt udstilling og udvælger enkeltstående værker, som danner afsæt for en fælles undersøgelse af kunstværkernes betydning og deres kunsthistoriske sammenhæng.

1. »En anden surrealisme«, Den Frie Udstillingsbygning 

Udstillingen inddrager objekter og værker fra den historiske surrealisme, som ikke altid er blevet indskrevet i en kunstkontekst – udstillingsscenografier, modeværker, vinduesudsmykninger og immaterielle værker som dufte og lyd. På udstillingen deltager markante samtidskunstnere fra ind og udland side om side med historiske surrealistiske værker.

2. »De 4 – Lundstrøm, Johansen, Larsen og Salto«, Øregård Museum 

I 1921 etablerer Vilhelm Lundstrøm, Svend Johansen, Karl Larsen og Axel Salto kunstnergruppen »De 4«. Deres tvetydige, ofte humoristisk-ekspressive billeder sætter sindene i kog blandt publikum og fagfolk. Udstillingen på Øregaard Museum viser, hvordan de fire kunstnere skaber en ny dagsorden i mellemkrigstidens danske kunst.

3. »MAD MAD MAD – i barok og samtidskunst«, Gl. Holtegaard

Udstillingen handler om mad, afbilder mad og består af mad. Der vil være værker fra såvel barokken som i dag, der alle har mad som emne og motiv.

4. »Lee Lozano«, Gl. Strand

Den amerikanske kunstner Lee Lozano (1930 – 1999) er blandt sin generations mest markante stemmer trods hendes korte karriere. Hendes kunst er beundret og fremhævet for sin vovede karakter og utrættelige undersøgelse af kroppen og afledte spørgsmål om køn.

5. »POST-CAPITAL – Art and the Economics of the Digital Age«, Kunsthal Charlottenborg

Post-Capital sammenstiller værker inden for en lang række udtryksformer – skulptur, maleri, fotografi, video og performance – der alle dykker ned i produktionens, forbrugets og rigdommens væsen.

6. »Henri Matisse – Det røde atelier«, Statens Museum for Kunst

Henri Matisse (1869-1954) er en af de helt store mestre i det 20. århundredes kunst. Udstillingen er en enestående chance for at opleve maleriet »Det røde atelier« i Danmark og komme helt tæt på Matisses motiver og kunstneriske arbejdsmetode.

Værd at vide

Prisen er eksklusive entré. Ret til ændringer forbeholdes.

Illustration: Vilhelm Lundstrøms maleri »Opstilling med kander«.

RUNDVISNINGER OG TURE

Se alle aktuelle ture