Skip to content

Vi er genåbnet! Hold omfattet af nedlukningsperioden forlænges med tilsvarende antal gange. Du kan læse mere om de gældende restriktioner her.

Læs mere her:
Svend Huls biodiversitet FOF Køge Bugt

Natursyn til revision - klima, biodiversitet og Naturnationalparker

Natursyn til revision - klima, biodiversitet og Naturnationalparker

Biodiversiteten er i 'frit fald', hører vi igen og igen - og klimaet har det skidt. Begge dele kræver handling. Men hvad skal der gøres, så vi opnår den største effekt? 

Professor emeritus Bent Vad Odgaard, Aarhus Universitet, der med sine studier i naturens historie kan fortælle, hvordan vores land har udviklet sig gennem tiden, og hvilken natur der for vores breddegrader er den 'naturlige' og forventelige. Men også hvordan landbrug gennem de sidste 6000 år har påvirket naturen, så "menneskeskabt natur” og ”natur-natur” i dag hænger uløseligt sammen. Forstkandidat Esben Møller Madsen (medforfatter til bogen Klimaskoven) kan med praktisk og videnskabelig tilgang gøre os klogere på, hvilke typer skove, der skal hjælpes på vej, så vi opnår størst mulig effekt på CO2-optaget og biodiversiteten. Desuden får vi en tolkning af Rødlistens udsagn om truede arter. 

Du er velkommen til at kontakte underviseren hvis du har spørgsmål.