Skip to content
Førstehjælpskursus hos FOF Køge Bugt

Førstehjælp - 4 timer

Førstehjælp - 4 timer

Ca. 4000 danskere falder hvert år om med hjertestop uden for hospitalernes rammer. For hvert minut der går, fra en person falder om med hjertestop til der gives førstehjælp, falder overlevelseschancerne med 10%. En hurtig førstehjælpsindsats er derfor afgørende. Et førstehjælpskursus giver en ekstra tryghed og sikkerhed i hverdagen, så du føler dig udrustet til at handle hurtigt i en akut situation. Du vil på kurset prøve teorien af med realistiske øvelser, der minder om de situationer du kan komme ud for i din hverdag. Du lærer bl.a. hjerte-lunge-redning, genoplivning med en hjertestarter samt håndtering af mindre ulykker og skader på en hensigtsmæssig måde.

Materialeudgifter af kr. 200 er inkl. i kursusprisen.

Du er velkommen til at kontakte underviseren hvis du har spørgsmål.