Skip to content

Velkommen til vores nye hjemmeside! Siden er stadig under opbygning. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, kan du træffe kontoret på kogebugt@fof.dk eller tlf. 5665 5322. Er du i tvivl om coronapas, kan du se vores retningslinjer nederst på siden.

COVID-19 retningslinjer

Kursus i regneark - videregående

Kursus i regneark - videregående

Vi gennemgår opbygning af forskellige tabeller samt forskellige diagrammer. Derudover gennemgår vi databasefunkti-oner i Excel og hvorledes man beskytter regneark mod overskrivning m.v.Vi gennemgår også makrofunktioner samt udvalgte indbyggede regnearksfunktioner og forskellige søgefunktioner. Kendskab til de grundlæggende funktioner i regneark er en forudsætning for at delta-ge.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Hans Helge Nielsen på tlf. 2617 7258.