Skip to content
Klassisk klaver FOF Køge Bugt

Klaver for alle - Egedal

Klaver for alle - Egedal

Har du lyst til at spille klaver, enten som nybegynder eller som fortsætter? Der undervises på alle niveauer i bl.a. brugsklaver, akkompagnement, becifringsspil, nodelære, samt de klassiske såvel som de rytmiske funktioner. Undervisningen koncentrerer sig om dig, og der bliver taget udgangspunkt i dit niveau samt dine ønsker. Undervisningen er således individuel og tilpasset den enkelte; der er mulighed for at deltage på holdet hele sæsonen, skulle dette ønskes. 

NB! De angivne tider er vejledende; din undervisningstid kan godt afvige herfra. Tidspunkt for undervisningen aftales direkte med underviseren.

Du er velkommen til at kontakte underviseren hvis du har spørgsmål.