Skip to content
Edinburgh Slot, Engelskundervisning hos FOF Køge Bugt

Engelsk niveau 2-3

Engelsk niveau 2-3

Dette niveau er for dig, som taler lidt engelsk, men måske er tilbageholdende for at starte på Engelsk niveau 3, fordi du ikke føler dig helt klar.

På engelsk niveau 2-3, har du mulighed for at arbejde videre med sproget i dit eget tempo. Målet er, at det grundlæggende ordforråd anvendes og udvides aktivt gennem træning af udtryksfærdighed og ved samtale på engelsk via dagligdags- udtryk og vendinger, så du bliver i stand til at forstå og blive forstået i en afslappet atmosfære.

Udgifter til materialer må påregnes.

Du er velkommen til at kontakte underviseren, hvis du har spørgsmål.