Skip to content
Alsace, Franskundervisning hos FOF Køge Bugt

Fransk niveau 7-8

Fransk niveau 7-8

Dette niveau er er for dig, som har et forudgående godt kendskab til fransk, og som ønsker at vedligeholde og videreudvikle dit sprog.

Målet er, at det opnåede sprogniveau vedligeholdes og videreudvikles ved samtale og diskussion på fransk, så du bliver i stand til ubesværet at forstå og tale hensigtsmæssigt fransk i forskellige hverdagsituationer. Ud fra arbejdsbogens metode, gives der rig lejlighed for at tale om sig selv eller emner, du finder interessante.

Supplerende materialer, herunder artikler fra forskellige medier, romaner og indblik i fransk kultur, vil indgå i undervisningen. 

Udgifter til materialer må påregnes.

Du er velkommen til at kontakte underviseren, hvis du har spørgsmål.