Skip to content
Spansk 2-3 FOF Køge Bugt

Spansk Samtale - Egedal

Spansk Samtale - Egedal

Dette niveau er for dig, som allerede kan udtrykke dig på spansk i simple hverdagssituationer såsom at stille og besvare almindelige hverdagsspørgsmål, men som mangler lidt ekstra både i tale samt grammatisk kunnen. Målet er, at det grundlæggende ordforråd og grammatiske niveau anvendes samt udvides gennem træning af udtryksfærdighed og ved samtale på spansk. Det primære fokus vil herudover ligge på at anvende det talte sprog i så bredt et omfang som muligt. Du vil således blive i stand til at forstå og blive forstået i hverdagssituationer. 

Udgifter til materialer må påregnes.

Du er velkommen til at kontakte underviseren hvis du har spørgsmål.