Skip to content

Duelighedsprøve

Duelighedsprøve

Kurset omfatter det af Søfartsstyrelsen fastsatte pensum til teoriprøven, som bl.a. omfatter: navigation med opgaver i søkortet, farvandsafmærk- ning, søvejsregler, søsikkerhed, brand, vagthold i skibe og bevarelse af havmiljøet. Duelighedsprøven består af en teoretisk og en praktisk prøve, der normalt tages hver for sig. Hos FOF Køge Bugt tilbydes det som en samlet pakke, hvor du både tager den teoretiske prøve samt den praktiske prøve. På den måde står du med dit komplette duelighedsbevis efter endt prøve og er samtidig klædt bedst på forud for dine kommende eventyr til søs.

  • Der vil være udgifter til undervisningsmaterialer.

  • Du må regne med hjemmearbejde.

  • Det vigtigt at pointere, at du kommer ud og sejle inden prøve dagen, så du på den måde føler dig mere sikker forud for prøven.

  • Der vil være mulighed for at aflægge prøve over for en godkendt sensor. Prøvepakken oplyses på introdagen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Susanne Thilqvist på thilqvist@me.com eller tlf. 28109622.