Skip to content
landskabsportræt

Duelighedsprøve i sejlads - teori

Duelighedsprøve i sejlads - teori

Drømmer du om at opleve friheden ved at kunne drage til søs på nye eventyr?

Tag første skridt på vejen med den teoretiske del af duelighedsbeviset. Dette kursus omfatter det af Søfartsstyrelsen fastsatte pensum til teoriprøven, som bl.a. indeholder: navigation med opgaver i søkortet, farvandsafmærkning, søvejsregler, søsikkerhed, brand, vagthold i skibe og bevarelse af havmiljøet.

Duelighedsprøven består af en teoretisk og en praktisk prøve, som tages hver for sig og som klæder dig på til sikker søfart. Der vil være mulighed for en tur på Marinaen efter aftale samt mulighed for at aflægge prøve overfor en godkendt censor.

Værd at vide
Der vil være udgifter til undervisningsmaterialer og prøvegebyr. Du må regne med hjemmearbejde. Undervisningsgangen i påskeugen vil bestå af hjemme-
arbejde.

Du er velkommen til at kontakte underviseren, hvis du har spørgsmål.