Skip to content

Meditation for behandlere, omsorgspersoner og andre

Meditation for behandlere, omsorgspersoner og andre

Tager du eller har du ansvar for andre? Ser du andres behov, og prøver du at hjælpe, hvor du kan? Har du oplevet, at det var svært at sige fra og få tid til at regenerere? På dette kursus får du hjælp til at skabe dig et rum af nærvær, indre ro og accept. Her kan du reflektere over din livssituation, og om du bruger dig selv, som du gerne vil. Du vil få øvelser og meditationer, der styrker dig og giver en reel beskyttelse mod påvirkninger, der bringer dig ud af balance.

Du er velkommen til at kontakte underviseren hvis du har spørgsmål.