Skip to content

Rabat og tilskud

Er du bosat i en kommune, som tilbyder en rabatordning, kan du gøre brug af denne på vores kurser, foredrag og oplevelser. Indgår madvarer og drikkevarer som en del af kurset eller arrangementet, gives der ikke tilskud

 

Rabatordnininger i Ishøj Kommune

Er du arbejdsledig, pensionist eller efterlønsmodtager bosiddende i Ishøj Kommune, kan du få tilskud på kr. 800,- pr. kalenderår. Vi gør dog opmærksom på at du selv skal betale kr. 50,- pr. kursus. Ønskes rabat, bedes du udfylde et skema for hvert kursus, der deltages på. Ishøj Kommune yder ikke tilskud til deltagelse på kurser i andre kommuner. Bemærk der ikke ydes tilskud til motionsgymnastik. Du kan læse mere og finde ansøgningsskema til Ishøj kommune her.

 

Rabatordninger i Køge Kommune

Køge Kommune har bevilliget aftenskolerne et antal seniorpas til fortidspensionister/pensionister. Seniorpasset berettiger til en reduktion i kursusgebyret på kr. 280,- pr. kursist pr. kalenderår. Bemærk! Førtidspensionister/pensionister med privat- eller tjenestemandspension er ikke berettiget til seniorpas. Der ydes ikke tilskud til kurser, der afholdes i andre kommuner. Har du spørgsmål om dette, er du velkommen til at kontakte os på kogebugt@fof.dk eller tlf. 5665 5322

 

Rabatordninger i Roskilde Kommune

Pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Roskilde kommune får hhv. 7 kr. pr. lektion og 22 kr. pr. foredrag, og 5 kr. pr. lektion og 22 kr. pr. foredrag i Roskilde kommune. Bemærk at at der ikke ydes tilskud til debatarrangementer

 

Andre kommuner

Er du bosiddende udenfor Køge Kommune, men ønsker at deltage i et af FOF Køge Bugts kurser, foredrag eller oplevelser ydes der ikke tilskud. Deltagere fra andre kommuner er meget velkomne i FOF Køge Bugt mod opgivelse af CPR-nr.

 

Unge under 26 år under uddannelse

Unge under 26 under uddannelse kan mod forevisning af aktivt studiekort fratrække 25% af kursusafgiften på almene kurser udbudt ved FOF Køge Bugt. Bemærk! instrumentalundervisning, foredrag, ture o. lign. ikke kan fratrækkes.

 

Der må tages forbehold for ændringer i kommunernes tilskudsordninger samt trykfejl i programmet.