Skip to content

Rabat og tilskud

Er du bosat i en kommune, som tilbyder en rabatordning, kan du gøre brug af denne på vores kurser, foredrag og oplevelser. Indgår madvarer og drikkevarer som en del af kurset eller arrangementet, gives der ikke tilskud

 

Rabatordnininger i Ishøj Kommune

Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og kontanthjælpsmodtagere med bopæl i Ishøj kommune og studerende, der kan fremvise en kopi af en gyldig SU-støttemeddelelse med bopæl i Ishøj kommune, modtager tilskud på 800 kr. pr. kalenderår mod betaling á 50 kr. per. kursus. Tilskud ydes kun til undervisning hørende under Folkeoplysningslove, og der er derfor ikke reduceret pris på f.eks. bridge. Bemærk at der ikke ydes tilskud til motionsgymnastik, herunder Zumba m.m. 

 

Rabatordninger i Køge Kommune

Pensionister, herunder folke- og førtidspensionsbevilliget, bosiddende i Køge kommune kan ansøge om Aftenskolernes Seniorpas. Der ydes tilskud til 1 seniorpas pr. kalenderår til kurser der afholdes i Køge kommune. Der ydes ikke tilskud til foredrag og ture. Ønskes ansøgning om Aftenskolernes Seniorpas, udfyldes pågældende skema. Har du spørgsmål om dette, er du velkommen til at kontakte os på kogebugt@fof.dk eller tlf. 5665 5322. 

 

Rabatordninger i Roskilde Kommune

Pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Roskilde kommune får hhv. 7 kr. pr. lektion og 22 kr. pr. foredrag, og 5 kr. pr. lektion og 22 kr. pr. foredrag i Roskilde kommune. Bemærk at at der ikke ydes tilskud til debatarrangementer. 

 

Andre kommuner

Er du bosiddende udenfor Køge Kommune, men ønsker at deltage i et af FOF Køge Bugts kurser, foredrag eller oplevelser ydes der ikke tilskud. Deltagere fra andre kommuner er meget velkomne i FOF Køge Bugt mod opgivelse af CPR-nr.

 

Der må tages forbehold for ændringer i kommunernes tilskudsordninger samt trykfejl i programmet.