Skip to content

Undskyld, at vi roder lidt på hjemmesiden! Vi er godt i gang med at planlægge efterårssæsonen med de mange kendte kursusaktiviteter og selvfølgelig en række nyheder. Så fortvivl ikke, hvis du ikke finder netop dit hold - vi arbejder på det!

Kursus om bedsteforældrerollen hos FOF Nordvestjylland, Holstebro

Bedsteforældre af i dag

Bedsteforældre af i dag

Hvordan kan vi forstå vores barnebarn og skabe en tryg og udviklende relation?

1. dag
- Gennem det moderne Børnesyn og viden om nyere udviklingspsykologiske og pædagogiske tænkemåder, får vi viden om og en forståelse af, hvilken betydning den gode relation til barnebarnet har for barnets trivsel, udvikling og læring – herunder også forståelse for forældrenes tænkemåder og handlemuligheder i relation til deres børn.
- I vil her få om, hvordan vi ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang styrker den gode relation og trivsel til barnebarnet og dets forældre.
- Vi skal også se på, hvordan vi forstår begrebet anerkendelse og hvordan vi sikrer os, at vi ikke får begrebet ”galt i halsen”.

2. dag
- Al læring udspringer ifølge den Neuroaffektive udviklingspsykologi af barnets følelsesmæssige tilstand, og derfor skal vi se på, hvordan vi kan afstemme barnets følelser og oplevelser, og der igennem styrke barnets evne til at regulere egne følelser og mod og lyst til at deltage og udfordre sig i samspil med andre. Herunder hvordan vi gennem leg med barnet kan få alle følelser i spil både i leg sjov og alvor.

3. dag
- Vi skal se på, hvad der grundlæggende driver og former menneskeliv – hvad vi mennesker motiveres og udvikles af.
- For at styrke vores relationskompetence, ser vi på, hvordan vi kan etablere en følelsesmæssig kontakt og skabe et trygt og lærende samspil med barnebarnet. Helt konkret tager vi her udgangspunkt i ICDP-programmet, som kan understøtte os i at blive mere bevidste og sensitive i samspillet med barnebarnet og støtte trivsel og læring.