Skip to content

Undskyld, at vi roder lidt på hjemmesiden! Vi er godt i gang med at planlægge efterårssæsonen med de mange kendte kursusaktiviteter og selvfølgelig en række nyheder. Så fortvivl ikke, hvis du ikke finder netop dit hold - vi arbejder på det!

Kursus om bedsteforældrerollen hos FOF Nordvestjylland, Holstebro

Bedsteforældre af i dag

Hvordan kan vi forstå vores barnebarn og skabe en tryg og udviklende relation?

1. dag
- Gennem det moderne Børnesyn og viden om nyere udviklingspsykologiske og pædagogiske tænkemåder, får vi viden om og en forståelse af, hvilken betydning den gode relation til barnebarnet har for barnets trivsel, udvikling og læring – herunder også forståelse for forældrenes tænkemåder og handlemuligheder i relation til deres børn.
- I vil her få om, hvordan vi ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang styrker den gode relation og trivsel til barnebarnet og dets forældre.
- Vi skal også se på, hvordan vi forstår begrebet anerkendelse og hvordan vi sikrer os, at vi ikke får begrebet ”galt i halsen”.

2. dag
- Al læring udspringer ifølge den Neuroaffektive udviklingspsykologi af barnets følelsesmæssige tilstand, og derfor skal vi se på, hvordan vi kan afstemme barnets følelser og oplevelser, og der igennem styrke barnets evne til at regulere egne følelser og mod og lyst til at deltage og udfordre sig i samspil med andre. Herunder hvordan vi gennem leg med barnet kan få alle følelser i spil både i leg sjov og alvor.

3. dag
- Vi skal se på, hvad der grundlæggende driver og former menneskeliv – hvad vi mennesker motiveres og udvikles af.
- For at styrke vores relationskompetence, ser vi på, hvordan vi kan etablere en følelsesmæssig kontakt og skabe et trygt og lærende samspil med barnebarnet. Helt konkret tager vi her udgangspunkt i ICDP-programmet, som kan understøtte os i at blive mere bevidste og sensitive i samspillet med barnebarnet og støtte trivsel og læring.

 

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Torsdag 22.09.2022 09:00-12:00 FOF - Brogårdsvej 2 Bente Møller
2 Torsdag 29.09.2022 09:00-12:00 FOF - Brogårdsvej 2 Bente Møller
3 Torsdag 06.10.2022 09:00-12:00 FOF - Brogårdsvej 2 Bente Møller
Bente underviser i relationer, bedsteforældrerollen

Bente Møller

Jeg er optaget af, hvad det er der understøtter børns trivsel, læringslyst og udvikling og hvad det er der livet igennem driver og former menneskeliv.

 

Jeg er optaget af, hvor stor betydning måden vi tilgår hinanden på som mennesker har for vores trivsel og udvikling. I den forbindelse underviser jeg i ”Samspil og relationer" i forhold til børn, unge og voksne i udsatte positioner, hvor jeg bl.a. underviser i Udviklings-, Relations- og Selvpsykologi, Neuroaffektiv udviklingspsykologi, Narrativ praksis og Mentalisering.

 

Herunder underviser jeg i ICDP-programmet, som har til formål at udvikle omsorgsgiveres relationskompetence og dømmekraft i forhold til, hvad vi alle har brug for, for at leve et liv i trivsel til glæde for både os selv og andre.

 

Specielt er jeg optaget af anerkendende og ressourcefokuserede tilgange til andre, samt mentalisering. Mentalisering er en særlig måde at tænke over sig selv og andre på og kan defineres som "at have sindene på sinde", dvs. at have en forståelse af, at man selv og alle andre mennesker har hvert vores mentale billede af omverdenen. Når vi mentaliserer, går vi bag om adfærden og retter vores opmærksomhed mod at forstå sindet, både ens eget sind og den andens sind.