Skip to content
Kom med ud i naturen, lyt, føl og duft, find indre ro, FOF Nordvestjylland, Lemvig

Særligt tilrettelagte hold - Lemvig

Særligt tilrettelagte hold - Lemvig

NYHED - efteråret 2023

På opfordring fra og i samarbejde med Center for Sociale Tilbud udbyder vi fra september 2023 særligt tilrettelagte hold i Lemvig. Det er dog ikke et krav, at deltagerne bor i Lemvig kommune.

Vi arbejder på nye hold!

Kurserne er planlagt til dig, der har særlige behov, der gør, at du ikke kan deltage på almene hold. Der ydes et særligt tilskud fra kommunen til disse hold og det betyder blandt andet, at der er færre deltagere. Der udleveres/underskrives en erklæring, vedr. særligt behov, første træningsgang.

Der er max. 7 deltagere pr. hold, hvilket gør, at der er ro og god tid til en enkelte.

Du skal være opmærksom på selv at kunne komme til Klosterheden. Hvis du ikke selv kører eller har nogen, der kan køre dig, kan Flektrafik være en mulighed.

Den aktuelle datakilde for rendering er null. (Sørg for, at datakilden er konfigureret og offentliggjort)