Skip to content

Om at være barn i en familie med alkoholmisbrug

Om at være barn i en familie med alkoholmisbrug

Foredrag og debat med Lotus Turell

 

Lotus Turell er en blændende foredragsholder, som er kendetegnet ved sin evne til at tale til det publikum, hun står overfor. Hun leverer et hudløst ærligt foredrag om sin opvækst. Lotus Turell er vokset op i en familie med kærlighed, dannelse, frisind og værdier. Men også med et massivt alkoholmisbrug og omsorgssvigt, som der ikke blev grebet ind overfor. Først da hun var 23 år, rakte hun selv ud efter hjælp.

I dette gribende foredrag inddrager Lotus Turell andre cases end hendes egen. Lotus fortæller om, hvordan børnelivet er i et hjem med et skjult alkoholmisbrug, hvad de pæne børns særlige vilkår består i, hvilke strategier Lotus som barn brugte for ikke at blive set, hvad det har af konsekvenser for familielivet og alle familiens medlemmer at leve med et alkoholmisbrug, hvorfor det er svært at få hjælpen frem til pæne børn og familier, hvordan vi spotter udsatte børn fra pæne hjem? Og hvori den gode hjælp til børnene og deres forældre består? Samt ikke mindst hvilke barrierer, der står i vejen for, at hjælpen kan nå frem? 

I foredraget fortæller Lotus også om, hvad der var hendes vendepunkt, og hvordan hun har skabt balance og trivsel i livet som voksen. 

Der er afsat god tid til spørgsmål og debat.