Skip to content

Vi er i gang med at oprette efterårets kurser, kurserne kommer løbende på hjemmesiden indtil alle hold er klar fra midt juni.

Yachtskipper 3

Yachtskipper 3

Sønæringsbevis

Yachtskipper af 3. grad giver mulighed for:
At føre større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande
At virke som styrmand i større fritidsfartøjer på alle have
Videre uddannelse til yachtskipper af 1. grad

Der undervises efter det af myndighedernes fastlagte pensum, som kort gengivet er:
Navigation
Meteorologi
Sømandskab
Sø-sikkerhed
Sø-ret
Vagttjeneste

Hjemmearbejde:
Udover undervisningen skal der forventes et vist tidsforbrug til hjemmearbejde

Eksamen:
Eksamen forventes søndag d. 14. april 2024 (uge 15)
For at kunne gå op til eksamen i Y3, skal man have bestået den praktiske del af duelighedsprøven eller have et duelighedsbevis i fritidssejlads. Desuden skal man have gennemført kurser i brandbekæmpelse og sø-sikkerhed. Kurser i brand og sø-sikkerhed formidles som led i Y3-forløbet.

Pris:
Prisen dækker undervisningen i det teoretiske pensum til Y3 og afregnes gennem FOF. Herudover kommer der et eksamensgebyr på ca. 900 kr., udgifter til undervisningsmateriale op til ca. 2.500 kr. samt pris for kurser jf. do. ca. 600 kr. Forbehold for prisændringer og fragt.

Undervisningsmateriale:
Undervisningsmateriale bestilles og betales til underviseren første undervisningsdag.

Bemærk:
Efter afslutning af forløbet er der mulighed for deltagelse i VHF/SRC radiocertifikat