Skip to content

TRE Workshop - Svendborg

TRE Workshop - Svendborg

TRE står for” Tension and Trauma Releasing Exercises”

Intro til metoden TRE er en kropterapeutisk metode, der udmærker sig ved at være et effektivt stress - og spændingsreducerende redskab, ud over at egne til at forløse blokeringer forårsaget af traumatiske oplevelser. Man kan gå dybt og mindre dybt, - alt efter det behov kroppen har og vurderer er det mest oplagte at gå i gang med og give slip på. Det kan vi ikke vide på forhånd eller bestemme over.

I en workshop á 3 timer er oplægget ikke, at de største og sværeste ting skal bearbejdes, men at man får en oplevelse af metoden og stille og roligt selv kan gå i videre - i respekt og tillid til kroppens guidning. Vi starter med en introduktion til metodens oprindelse, og dernæst gennemgås de 7 opspændende øvelser, der går forud for den forløsende og afspændende effekt, som vi har af den rysteproces vi afslutter med. Så der er en god del oplysning og baggrundsviden - tillige med en solid praktisk del og dermed er du godt på vej med TRE. 

Du kan læse mere om metoden på min hjemmeside: www.balancekunst.com