Skip to content

Forberedende kurser til kreative uddannelser

Forberedende kurser til kreative uddannelser

Kurserne retter sig mod dig, som vil søge ind på f.eks. Designskolerne i Kolding og København, VIA Design, Arkitektskolerne i Århus og København.
Opgaverne vil tilrettelægges efter den studerendes faglige retning, f.eks. industriel design, møbeldesign, kommunikation, tekstil, rum, arkitektur, etc. 

Hvad lærer du på kurserne?

På kurserne vil der lægges stor vægt på processen. At give den enkelte kursist værktøjer og metoder, som styrker processen og i sidste ende produktet og formidlingen. 
Vi skal i fælleskab dygtiggøre os, inspirere hinanden og få styr på optagelsesforløbende på de forskellige skoler og deres krav.