Skip to content

Forberedende kursus til design-/arkitekturskolerne

Forberedende kursus til design-/arkitekturskolerne

Hvem kan tilmelde sig? 

Kurset retter sig mod dig, som vil søge ind på f.eks. Designskolerne i Kolding og København, VIA Design, Arkitektskolerne i Århus og København.
Opgaverne vil tilrettelægges efter den studerendes faglige retning, f.eks. industriel design, møbeldesign, kommunikation, tekstil, rum, arkitektur, etc. 

Hvad lærer du på kurset?

På kurset vil der lægges stor vægt på processen. At give den enkelte kursist værktøjer og metoder, som styrker processen og i sidste ende produktet og formidlingen. 
Vi kommer igennem idegenerering, research, ideudvikling, visualisering og præsentation. 
Der vil både være mulighed for at arbejde analogt og med digitale værktøjer.
Introduktion til Adobe og 3D-programmer samt renderinger, alt efter hvad der er behov for, som hold eller for den enkelte kursist. 

Kurset giver mulighed for at møde andre ligesindede, som har en stor interesse for de kreative fag. Der er også rig mulighed for blot at komme og afprøve din interesse for faget. 
Vi skal i fælleskab dygtiggøre os, inspirere hinanden og få styr på optagelsesforløbende på de forskellige skoler og deres krav. 

Der vil være mulighed for at arbejde med tidligere optagelsesprøver og se tidligere studerendes bud på en optagelsesprøve, til de forskellige skoler. 

Visualisering og kommunikation er en væsentlig del af formidlingen af en god designproces. Derfor vil der være god tid til fremlæggelser, præsentation og diskussion og kritik af proces og resultater. Det vil være i et trygt rum, hvilket giver mulighed for at øve sig i at præsentere. Dette gør vi, da mange af skolerne har en samtale som en fast del af optagelsesforløbet.

Vi vil komme ind på, hvordan man kan forberede/dygtiggøre sig og hjælpe hinanden. 

Ekstra

Der kan forekomme udgifter til materiale under kursusforløbet. Dette giver underviseren mere information om til undervisningen.