Skip to content
Musikteori-og-hoerelaere-2000x1000

Musikteori og hørelære

Musikteori og hørelære

Lær om musikkens opbygning!

Musikteori er læren om musikkens byggesten. På dette hold arbejder vi med den grundlæggende musikteori. Det vil sige intervaller, skalaer, akkorder og kvintcirklen med mere. Vi starter helt fra bunden, så alle kan være med. Eneste krav for at deltage er, at du kan læse noder.
Der vil være stor fokus på at bruge teorien i praksis. Behersker du den grundlæggende musikteori, vil du f.eks. kunne bestemme tonearten på en sang, transponere en node og afgøre, om en sang er i dur eller mol. Vi skal også arbejde med hørelære, som handler om at genkende de forskellige elementer vi arbejder med, udelukkende ved at lytte.