Skip to content

Vi oplever i øjeblikket fejl i adresser ved enkelte tilmeldinger. Hvis du oplever at du ikke kan vælge din adresse ved tilmelding, så kontakt os gerne på info@fof-ofm.dk eller tlf.: 6611 6845

Børn-med-særlige-forudsætninger-kursus-2

Har mit højt begavede barn lært at lære?

Om hvordan man støtter sit barn i at lære at bruge ”sit gode hoved”

De fleste synes nok begrebet "højt begavet" er ret selvforklarende. Derfor bruger man for nemhedens skyld oftest dette begreb, når man skal beskrive et barn, som har særligt nemt ved at tilegne sig læring.

Men begrebet er lidt "old school", da vi i mange år godt har vidst, de børn, som har de hurtige hjerner kan være tilsvarende udfordret på andre områder. Derfor har det i stedet været forsøgt at gøre begrebet "med særlige forudsætninger" gældende for at beskrive, der oftest er tale om en skæv profil. ”Særlige forudsætninger” dækker nemlig over, personen på samme tid har både store potentialer indenfor nogen områder, men samtidig ofte også sider, hvor der viser sig udfordringer. Om barnet så er på den måde fra fødslen - eller om det er miljøet og måske understimulering, som giver denne asynkronitet - det er der til gengæld meget forskellige holdninger til.

I dag ligger mange oplysninger selvfølgelig online – det gør forskellige intelligenstests også. Så mange forældre sidder alene og undersøger information ift. deres børn, men mangler nogen at udveksle erfaringer med samt at kunne komme et sted, hvor de mange informationer bliver bundet sammen til et hele.

Denne workshop er for jer som enten er forældre eller ressourcepersoner til et barn med særlige forudsætninger.

På denne anden af tre på hinanden følgende workshops er det primære fokus på det kvikke barns gave – nemlig den ”hurtige hjerne”. ”Workshop” er netop et sted, hvor du selv er med i arbejdet. Der vil være tid til at reflektere, diskutere samt dele dine erfaringer med andre.

Vi kigger på fordelene ved at have nemt ved at lære, men især på de forholdsvis mange faldgruber, som disse børn kan opleve – såvel internt i deres evne til indlæring som eksternt ift. hvordan skolesystemet evner at gribe dem an.

På workshoppen gennemgås og arbejdes der med:
- Forskellen på potentiale og talent
- At være asynkron ift. uddannelse
- At have indlæringsvanskeligheder samtidig med høj begavelse
- Reaktionsmønstre, når man bliver presset
- Underpræstations udvikling og kendetegn
- Hvad kan støtte og motivere en, som underpræsterer?

Workshoppen er åben for alle. Dit barn behøver ikke være en bestemt alder for, du kan få noget ud af at deltage.

 

Information

  • Dato 18.03.2023-18.03.2023
  • Adresse FOF Vindegade 74
    Vindegade 74
    5000 Odense C
  • Lokale 6, stuen
  • Bemærkninger Workshoppen er en af tre workshops i rækken om "børn med særlige forudsætninger" med forskellige temaer. Alle tre workshops kan tages uafhængigt af hinanden.

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Lørdag 18.03.2023 09:00-15:15 FOF Vindegade 74 Tina Refning
Underviser

Tina Refning

Jeg hedder Tina Refning, og når du møder mig hos FOF på Fyn, har jeg to forskellige hatte på. Jeg har hold og kurser i yin yoga samt et kursus, hvor du kan lære yoga helt fra bunden. Men du kan også møde mig lørdage, hvor jeg holder workshops om højt begavede børn.

Når jeg underviser i yoga, er det med efterhånden 10 års erfaring. Det startede som en vej tilbage efter en stresssygemelding, og skulle bare have været få timer om ugen, men tog overhånd.. Jeg er særligt glad for og specialiseret i yin yoga, hvor jeg er E-RYT300 fra yinspiration.org. I yin yoga fusionerer vi den indiske yogateori med den kinesiske teori om akupunkturpunkter og meridianbaner, som jeg finder meget interessant, og derfor er gået i gang med en uddannelse som akupunktør.

Når jeg holder workshops om højt begavede børn / børn med særlige forudsætninger er det med endnu flere års erfaring - 20 efterhånden. Startede som frivillig Gifted Children hos Mensa Danmark tilbage i 2002, og byggede herfra Danmarks nationale "Gifted Children forening", fortsatte som skoleleder på Mentiqa Odense og senere som konference manager. I dag er jeg primært orienteret mod mit netværk i udlandet, og bl.a. delegeret for Danmark hos WCGTC samt kontaktperson for SENG fra USA, hvor jeg også har en certificering i at afholde forløb for forældre.

 

Hvor disse to umiddelbart ret forskellige emner ofte krydser hinanden for mig er, jeg som voksenunderviser i den grad har brugt min viden om undervisningsdifferentiering til at give mine deltagere på yogaklasserne en individuel oplevelse. Jeg glæder mig til at få mulighed for at prøve at gå den modsatte vej i 2023 - nemlig at tage en eller to korte mindfulnessteknikker eller vejrtrækningsøvelser med på mine workshops, hvis jeg fornemmer, vi trænger til at komme lidt ned i gear.