Skip to content
Duelighedsbevis i motorpasning FOF Odense

Duelighedsbevis i motorpasning

Duelighedsbevis i motorpasning

Fritidssejlads

I fritidsfartøjer med skroglængde over 15 m og med fremdrivningsmaskineri på 100 KW (136 HK) og derover, skal der være minimum en person ombord med duelighedsbevis i motorpasning.

Derfor tilbyder vi et kursus i motorpasning. Der undervises efter det af Søfartsstyrelsen fastlagte pensum, som i hovedtræk består af motorens hoveddele og arbejdsgang, elektriske installationer i skibe, udførelse af motoreftersyn, forebyggelse af brand, betjening af brandbekæmpelsesmidler og lænsesystemer, beskyttelse af havmiljøet og motorens igangsætning, betjening og standsning.

Udover undervisningen kan der forventes hjemmearbejde.

Der sigtes efter at afholde eksamen lørdag den 26.11.22  med mulighed for ændring af dato.

Eksamen består af en teoretisk del som kan være skriftlig og/eller mundtlig.

Den praktiske prøve omfatter opstart, betjening og kontrol under drift samt standsning af motoren. For at kunne gå op til prøve skal man være myndig og have bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.

Undervisningsmateriale på ca. 300 kr. bestilles ved kursustilmeldingen og betales ved udlevering på første undervisningsdag.

Eksamensgebyr på ca. 300 kr. betales ved tilmelding til prøven.

Der er undervisning hhv. lørdag d. 12/11 og søndag d. 20/11 samt forventet eksamen 26/11.

Underviseren er uddannet maskinmester og instruktør/censor i fritidssejlads/motorpasning.