Skip to content

Kina efter Corona, storhed eller fald - ved Jan Larsen

Kina efter Corona, storhed eller fald - ved Jan Larsen

Kina ser ud til at komme over corona-krisen hurtigere end alle andre. Men ender det så med Kinas storhed – eller snubler kineserne i deres egen succes? Efter en periode med et uforudsigeligt USA og et svækket EU, har Kina skaffet sig øget indflydelse i stribevis af lande fra Østeuropa til Afrika – og også i FN. Samtidig udnytter de effektivt ét-parti-systemet til at sikre kinesiske tech-giganters og firmaers globale fremmarch.

Selv covid-19 forsøger Kina at vende fra en tabersag, hvor de hindrer internationale undersøgelser af landets tvivlsomme indsats i starten af pandemien, og kun vil fremstå som den, der bekæmper covid-19.   

 

Den kinesiske økonomi buldrer derud af, som hverken finanskriser, corona eller handelskrig har standset. Kineserne breder sig over hele kloden med det omdiskuterede Silkevejsprojekt og opkøber havne, råvarer og virksomheder. Men ændringer er på vej i en verden, der i stigende grad betragter den kommende stormagt som en rival, snarere end en partner. Og langtfra alt går som planlagt internt i Kina, hvor der er stigende udfordringer for partiet og præsident på livstid, Xi Jinping.Med Jan Larsens lange indsigt i kinesisk familie- og arbejdsliv, handler det også om de store udfordringer de 1,4 mia. kineserne står overfor i dagligdagen. Både som følge af den hastige teknologiske udvikling, et stressende arbejdsmarked og store sociale og menneskelige udfordringer. Emner vi ikke hører så meget om, men fylder meget i kinesernes hverdag. De har fået større indkomst, men hverken mere åbenhed, politiske reformer, lighed eller bedre menneskerettigheder.Senest er der indført det Sociale Kredit System, der overvåger og kontrollerer samtlige 1,4 mia. indbyggere. Det Sociale Kredit System giver borgerne points alt efter deres ”samfunds” opførsel. Med hjælp af 500 mio. overvågningskameraer, ansigtsgenkendelse og indsigt i hver enkelt kinesers mobil og computeraktivitet, skal pointsystemet bl.a. afgøre om kineserne kan rejse få lov til at rejse med fly, komme frem i boligkøen - eller blive nægtet at tegne en forsikring eller få et job.