Skip to content
rebozo massage gravid fødselsforberedelse Randers med Helena Hammer

Rebozomassage

Rebozomassage

Lær at give rebozomassage til din gravide partner.
På denne workshop får I relevant viden og konkrete teknikker med udgangspunkt i rebozo-massagen. 
I lærer:
• Teknikker til smertelindring og afspænding for den gravide i tiden op til fødslen.
• Rebozo-massage under fødslen som smertelindring og hvis barnet sidder skævt.
• Hvordan I kan anvende rebozo-massagen inden vendingsforsøg for at skabe bedre vilkår for en 
vellykket vending.
• Din partner får tips til hvordan h*n kan støtte dig under fødslen med massagen.

Undervisningen varer 2 timer og er for gravide og deres partnere/fødselshjælper