Skip to content
Filosofi FOF Randers-Mariagerfjord

Eksistens, sprog og bevidsthed

Eksistens, sprog og bevidsthed

På kurset behandles nogle af de områder, som er centrale for den nyere filosofi efter år 1900.
Gennem introduktion til moderne filosoffer og deres tanker, forholder vi os kritisk til centrale filosofisk spørgsmål som fylder og bør fylde i det moderne menneskes fortravlede liv. 
Kurset er centreret omkring tre hovedtemaer:
1. Grundvilkår i det moderne menneskes liv (nyere eksistentialisme) – Hvilke fordringer og ansvar har vi over for hinanden? Hvad er væren? 
2. Forholdet mellem sprog og virkelighed – Hvad er sprog? Hvad er et begreb? Hvordan er meningsfuld kommunikation mulig? Hvad vil det sige, at noget giver mening?
3. Bevidsthed og krop – Hvilken natur har de subjektive oplevelser? Hvad er forholdet mellem sjæl og legeme? Hvad er ”personlighed” og ”identitet”? Hvad er bevidsthed?
Vi læser følgende filosoffer:
K.E. Løgstrup
Martin Heidegger
Jean-Paul Sartre
Anne-Marie Pahuus
F.L.G. Frege
Ludwig Wittgenstein
Antonio Damasio
Thomas Nagel
Ole Fogh Kirkeby
Thomas Metzinger