Skip to content

NB! Vi opdaterer vores systemer fra den 28/9 kl. 17 til den 2/10 kl. 05. Det vil i dette tidsrum ikke være muligt at foretage tilmeldinger.

Filosofi FOF Randers-Mariagerfjord

Filosofihistorie - del 1

Filosofihistorie - del 1

Filosofihistorie del 1 – efterår 2023

På kurset får du en introduktion til den vestlige filosofis tidlige historie, til filosofiens hovedspørgsmål og til nogle af filosofiens hovedskikkelser i perioden fra antikken og op til renæssancen

Sideløbende inddrager vi den almindelige historiske og idéhistoriske udvikling i perioden.

Undervisningen er målrettet dig der ønsker en helt grundlæggende indsigt i filosofiens hovedspørgsmål og -skikkelser frem til rennaisancen.

Undervisningen er til dels dialogbaseret, hvor vi i fællesskab forholder os til uddrag af nogle af filosofiens hovedværker anvender den filosofiske metode til at forholde os til samfundsrelevante temaer, der måtte dukke op under vejs.

Vi gennemgår følgende filosoffer og temaer:

· De førsokratiske filosoffer

· Sokrates

· Platons erkendelsesteori og metafysik

· Platons politiske filosofi

· Aristoteles’ metafysik og logiske system

· Aristoteles’ etik

· Stoicismen

· Middelalderens filosofiske hovedskikkelser

· Universaliestriden

· Francis Bacon

· Thomas Hobbes

Underviser: Michael Jensen er cand. Mag. I filosofi fra Århus universitet og har en bred undervisningserfaring bl.a. fra det private erhvervsliv

Tidspunkt: Mandage kl. 19 – 21

Opstart 4. september 2023

Undervisningsfri i uge 41 og 42