Skip to content
Mindfulness i FOF

Mindfulness MBSR gratis intro

Mindfulness MBSR gratis intro

Kom til Introduktionsmødet i MBSR programmet, hvor du får mere at vide om, hvad du kan forvente af programmet og hvordan vi træner mindfulness således, at den kan forebygge og afhjælpe stress.
Du får også mulighed for at prøve en enkelt øvelse, samt stille de spørgsmål du har brug for. Deltagelse i Introduktionsmødet er en forudsætning for at du kan indgå på hold.

Efter Intromødet vil der blive oprettet et 8- ugers Mindfulness kursus, som har til formål at hjælpe dig med at reducere stress. Begrebet stress tænker vi i dette program som en tilstand af ubalance i krop og sind, en uhensigtsmæssig belastningsreaktion.                                                                                                                 
Formålet med programmet er personlig udvikling, hvor du lærer, hvordan du selv kan blive bedre til at forebygge og reducere symptomer på stress, smerte, sygdom, eller andre udfordringer i dit liv således, 
at du kan opbygge et vedvarende sundt mentalt helbred. Det 8-ugers kursus tager udgangspunkt i dine egne ressourcer og kapacitet. Undervisning vil foregå i en mindre lukket gruppe på maks. otte deltagere, hvor du bliver introduceret til forskellige nærvær- og meditationsøvelser, som du skal træne derhjemme i løbet af ugen.

Begrebet Mindfulness bliver ofte brugt i flæng med mange forskellige betydninger. Men når Mindfulness skal bruges til at lindre følger af forskellige overbelastninger, som vi bliver udsat for i vores liv, er det vigtigt at understrege, at det er de videnskabelige metoder i MBSR, der er virksomme. MBSR-programmet er underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning. Silvia er uddannet fra Dansk Center for Mindfulness og fra UMASS i USA og har undervist i Mindfulness og i MBSR programmet de sidste 8 år.